Konzervant Dr. Silage

Co je Dr.Silage

Dr.Silage je biologický konzervant ACE agro. Poskytuje silnou homofermentativní kulturu umožňující cílené a efektivní ošetření bílkovinných i glycidových plodin.

Vědou a praxí ověřené kmeny silážních bakterií Lactobacillus plantarum a Pediococcus pentosaceus produkující kyselinu mléčnou a zajištující požadovaný fermentační proces v siláži.

Dr.SILAGE bakterie mléčného kvašení byly vybrány z kmenů homofermentativních bakterií pro jejich efektivní produkci kyseliny mléčné. Pediococcus pentosaceus rychle startuje fermentaci a je nejefektivnější při pH od 6,5–4,5. Lactobacillus plantarum je nejvíce aktivní v průběhu fermentační procesu od pH 6,0 a dokončování fermentace až na hranici pH 4,2–3,8 v závislosti na silážované plodině a dané sušině.

OBJEDNAT

 • Dr.SILAGE snižuje ztráty pravého proteinu v siláži (protelolýza).
 • Dr.SILAGE dodává při plném dávkování 1 milion bakterií na gram silážované píce.
 • Dr.SILAGE umožňuje rychlé otevření siláže po jejím zavření.
 • Dr.SILAGE zabraňuje vzniku silážních ztrát, sušiny, odtoku silážních šťáv a prodýchání.
 • Dr.SILAGE koncept zabezpečuje stabilitu hotové siláže při odběru.
 • Dr.SILAGE pomáhá zvyšovat příjem sušiny.

Složení Dr. Silage

 • Lactobacillus plantarum 1,5 x 10 11 CFU/g
 • Pediococcus pentosaceus 5,0 x 10 10 CFU/g

Dávkování: 1 kg Dr. Silage na

 • 200 tun bílkovinných senáží (jetelová a vojtěšková senáž) 5,0g /t
 • 400 tun polobílkovinných senáží (trávní senáže) 2,5g/t
 • 800 tun kukuřičných siláží. 1,25g/t

Množství bakterií na 1g silážované hmoty

 • 1 000 000 bakterií u bílkovinných senáží,
 • 500 000 bakterií u polobílkovinných senáží a
 • 250 000 bakterií u kukuřičných siláží.Díky velkému množství bakterií velmi důrazně působí na pokles pH v konzervované píci, a tak snižuje ztráty sušiny, jednoduchých cukrů a proteolýzu, což příznivě ovlivňuje obsah živin v konzervovaných krmivech. Vysoký počet bakterií v Dr. Silage řadí tento přípravek mezi nejsilnější konzervanty v ČR a v porovnání s některými konkurenčními produkty obsahuje 4-10x vyšší počet bakterií.

Záruční lhůta je 24 měsíců od data výroby.

Skladování na suchém a chladném místě. Pro dlouhodobé skladování se doporučuje uchovávat při 4°C.

Dr. Silage je přípravek v sypké formě rozmíchatelný ve vodě a vhodný pro kapalné aplikace. Po rozpuštění vydrží v aktivní formě do 3 dnů díky nosiči, pokud není přípravek vystavený slunečnímu záření.

V čem Dr.Silage vyniká

 • Fermentační síla
 • Jednoduchá aplikace i nízkoobjemovými aplikátory
 • Široká možnost použití
 • Eliminace technologických chyb při sklizni
 • Minimalizace proteolýzy a earobní nestability

Cena Dr. Silage:

1 kg přípravku
7.900,- Kč/kg (možná množstevní sleva a sleva za splatnost do 14-ti dnů)
Jetele, vojtěšky
39,50 Kč/tunu (při dávkování 5g/t)
Trávy, hrachy
19,75 Kč/tunu (při dávkování 2,5g/t)
Kukuřice
9,875 Kč/tunu (při dávkování 1,25g/t)

OBJEDNAT

Silážní konzervanty jsme schopni po obdržení objednávky doručit nejpozději do dvou dnů na farmu.

Garantovaná
trvanlivost
24 měsíců

Obsah balení
4 × 250g sáčky

Výroba konzervantu
Dr.SILAGE je
certifikována GMP+

Dr.SILAGE je vhodný
i pro ekologické
zemědělství

Objednávka

Celková cena: 0,- Kč včetně dopravy a DPH.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro nákup na www.ace-agro.cz

Prodávající

ACE Agro s.r.o.
č.p. 169, 533 22 Býšť
Jednatel Ing. Aleš Křivka
IČO: 05488907
Zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, dne 18. října 2016
tel. +420 724 308 469

1. Objednávka

Veškeré odeslané objednávky jsou závazné. Kupující stvrzuje svou objednávkou souhlas s obchodními podmínkami i s Reklamačním řádem. Pokud si kupující svou objednávku rozmyslí, je důležité, co nejrychleji kontaktovat prodejce o storno, popř. úpravě objednávky buď telefonicky, nebo emailem.

2. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní a jsou vždy aktuální a platné v okamžiku odeslání objednávky. Ceny jsou konečné včetně DPH.

3. Způsob dodání zboží

Zboží odesíláme do 24 hodin (v pracovní dny) po obdržení závazné objednávky. Zásilka je podána jako balík FofrTrans. Zboží bude doručeno na adresu uvedenou v objednávce.
V případě, že vybrané zboží nebude momentálně k dispozici, budeme Vás kontaktovat.

4. Převzetí zboží

Kupující při převzetí zboží ve vlastním zájmu zkontroluje neporušenost obalu. Pokud se objeví poškození obalu, sepíše s dopravcem protokol o poškození zásilky. Kupující je povinen po převzetí zásilky zkontrolovat správnost dodaného (objednaného) zboží dle přiložené faktury a v případě nesrovnalostí ihned (buď telefonicky, nebo emailem) informovat prodejce. Pokud bude chtít zákazník znovu poslat zásilku, kterou si nevyzvedl, bude mu účtováno znovu poštovné ve výši 250,- Kč (303,- Kč včetně DPH).

5. Možnosti dopravy a způsob platby

Objednané zboží zaplatíte dobírkou při převzetí od dopravce (303,- CZK s DPH), případně platbou předem na fakturu. Fakturu zašleme na Váš e-mail. Zboží odesíláme Fofr Trans do 48 hodin od objednání v pracovní dny (Po – Pá).

ZPŮSOB PLATBY ZA VÝROBKY:

Platba na účet 4405743329/0800 po zaslání faktury, kde bude uvedena přesná částka za objednané zboží, případně dobírka.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřená pomocí prostředků komunikace na dálku (přes internet) má kupující v souladu s §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
Zboží musí být vráceno v nepoškozeném stavu, bez známek užívání. Zároveň musí být přiložena kopie faktury a na ní uvedeno číslo účtu, na který si přejete částku vrátit. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.
Na vrácení peněz má prodávající 14 dní od doručení zásilky.
Po doručení vráceného zboží (odstoupení od kupní smlouvy) prodávajícímu, bude kupujícímu zaslána částka odpovídající ceně za zaplacené zboží. Poštovné při vrácení zboží si hradí kupující.
V případě vrácení pouze části věcí z faktury bude přepočítána částka o objemovou a věrnostní slevu, popř. jiné slevy uvedené na faktuře a týkající se vráceného zboží.
Zboží, které vracíte zpět, NEZASÍLEJTE NA DOBÍRKU. Takto došlá zásilka nebude přijata.

7. Postup při výměně zboží

Při výměně zboží okopírujte fakturu nebo přiložte dopis a napište své jméno, číslo objednávky a Váš požadavek na výměnu. Jakmile k nám zásilka dorazí, bude obratem vyměněna a následující pracovní den odeslána.
V případě, že bude výměna za méně peněz, než bylo původně, napište nám prosím číslo účtu, abychom mohli přeplatek vrátit. Pokud bude výměna vyšší, zboží zašleme na dobírku dle standardního tarifu uvedeného v sekci 5.

8. Reklamace

Kupujícímu se doporučuje, aby při dodání zásilky od přepravce zkontroloval stav zásilky (poškození přepravního obalu). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která jeví známky poškození. Pokud takto poškozenou zásilku převezme, je nezbytné poškození sepsat v předávacím protokolu přepravce. Na pozdější reklamaci v tomto ohledu nebude brán zřetel. Po převzetí zásilky se na zboží vztahuje prodloužená záruka 48 měsíců. V případě, že se během této doby vyskytne vada na výrobku má kupující právo na reklamaci (kromě opotřebení způsobeného přiměřeným používáním). V tom případě okopírujte fakturu, popř. napište na list papíru Vaše jméno, adresu, telefon, číslo objednávky (faktury) a spolu se zbožím zašlete na adresu uvedenou na faktuře (popř. na našich stránkách).
Zboží zabalte do vhodného obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky a výrobce neuzná záruku u zboží poškozeného při přepravě.
Na vyřízení reklamace má prodávající 30 dní od převzetí zboží. V případě, že reklamace bude oprávněná, má kupující právo na úhradu nutných nákladů, zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží. V tom případě oskenujte podací lístek a zašlete na náš kontaktní email: objednavky@ace-agro.cz
V případě, že výrobce reklamaci uzná, bude částka vrácena na Vámi uvedený účet.
Po vyřízení reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace.
Veškeré doklady týkající se reklamace si vždy pečlivě uschovejte.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na uvedenou dodací adresu. Nedílnou součástí zásilky je i faktura na zakoupené zboží.
Veškeré osobní údaje poskytnuté v procesu objednání jsou důvěrné a nelze je využít k jiným účelům.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, popř. neustále mění své požadavky, aniž by zásilku převzal.
Prodávající má právo na odstoupení od kupní smlouvy (závazné objednávky) v případě, že není zboží skladem a nedohodne se s kupujícím na jiné objednávce.

Závěrečné ustanovení

Odesláním závazné objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami platnými v den odeslání. Souhlasí i s cenou platnou v den odeslání, pokud nebylo v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Pokud není v obchodních podmínkách stanoveno jinak, řídí se prodávající i kupující právy a povinnostmi dle Obchodního zákoníku.

Vaše objednávka byla úspěšně odeslána.

V případě, že objednané zboží není aktuálně skladem, budeme Vás kontaktovat na uvedený telefon nebo e-mail.

Všechna práva vyhrazena. 2020 - 2024